Manuella Jobb

Vi hanterar alla typer av manuella jobb, t.ex:

     • Plock & pack
     • Inläsning/scanning av svarskuponger
     • Stansning av adresser
     • Pärmplockning